DIENSTEN

Payroll is een belangrijk basisproces van HR. PAYROLLbuilders biedt haar klanten on site ondersteuning in de loonadministratie of begeleidt in payrollprojecten. Wij zijn onafhankelijk én hebben kennis van diverse payrollpakketten.

Onze klanten doen beroep op ons in geval van
 • zwangerschapsverlof of langdurige afwezigheid

 • overbrugging tot een vaste aanwerving

 • implementatie van een nieuwe tijdsregistratie, veranderen van sociaal secretariaat, ...

 • een verhoogde werkdruk omwille van een fusie, herstructurering, ...

 • het uitschrijven van werkinstructiefiches en procedures

 • opleiden en ondersteunen van een nieuwe medewerker op de payrollafdeling

 • permanente outsourcing van de loonadministratie, waarbij we het beheer van alle processen overnemen

 • ...

Onze Payroll Consultants
 • zijn specialisten in hun domein

 • zijn hands-on en resultaatsgericht

 • kunnen worden ingezet voor korte en lange termijn

 • beschikken over een juridische database

 • worden maandelijks getraind in payroll, sociale wetgeving en sociale vaardigheden

Onze aanpak
 • Elke opdracht begint met een scopebepaling. We spreken duidelijk af welke taken u door onze consultant wil laten uitvoeren.

 • Op basis van de scope gaan we op zoek naar de meest geschikte consultant om de opdracht uit te voeren. Hierbij houden we rekening met beschikbaarheid, competenties, persoonlijkheid, ... Dit kan zowel een eigen medewerker als een freelancer zijn.

 • De consultant analyseert uw manier van werken en doet eventueel verbetervoorstellen. 

 • Tijdens het uitvoeren van de opdracht beschikken onze consultants over de meest uitgebreide sociaaljuridische databank van België. Bovendien beschikken zij over een uitgebreide database aan HR-opleidingen, modeldocumenten, ... Zij staan voortdurend in contact met hun collega's. 

 • Elke maand komen onze consultants bijeen en krijgen zij diverse opleidingen. Ook wisselen zij ervaring uit met elkaar en komen zij vaak met nieuwe optimalisatievoorstellen terug.

 • Zowel tijdens al na de opdracht maken we meermaals tijd voor een grondige evaluatie en bijsturing.

© 2019 PAYROLLbuilders, Stropkaai 68, 9000 Gent

member of House of Talents
PAYROLLbuilders