The future of payroll

Robby De Caluwé is al ruim 17 jaar professioneel actief in payroll en HR en is Chief Enabler bij PAYROLLbuilders, specialist in detachering van payroll experts. PAYROLLbuilders is vertrouwd met de gangbare payrollpakketten en werkt onafhankelijk van de verschillende sociale secretariaten. Onze klanten ondersteunen wij met advies op maat én door hen te ontzorgen op vlak van de loonadministratie. We hebben de ambitie een talentpool uit te bouwen die sterk inzet op ontwikkeling van al haar medewerkers. 

Amper 6 maand na opstart, hebben we bij PAYROLLbuilders 5 mensen in dienst en zijn er vijf freelancers aan de slag bij topbedrijven als ENI, Swift, KBC Securities, Oiltanking en Elia. 

PAYROLLbuilders ambieert een voortrekkersrol waar we met een team van experts sterk zullen op inzetten.

Robby kijkt voor ons naar de toekomst op vlak van HR- en loonadministratie.

De loonadministratie van een bedrijf is uitermate belangrijk. Hoewel je met een performante loonadministratie geen prijzen zal winnen, is de impact als het fout loopt wel onmiddellijk zichtbaar en voelbaar: misnoegde werknemers, staking, verlies van vertrouwen, of erger nog, je betaalt de medewerkers te veel en verliest dus veel geld zonder het zelf te weten.

“Payroll zal altijd een sleutelpositie blijven innemen in het HR-beleid van bedrijven”

 

Focus op het individu, ook in payroll

Meer en meer payroll systemen focussen op employee engagement en zowat alle organisaties hebben ondertussen een CRM-systeem (customer relationship management). Ik ben ervan overtuigd dat bedrijven de komende jaren ook gaan investeren in een ERM-systeem (employee relationship management).

 

“Een goede relatie met je werknemers leidt tot een hoger engagement”


Zo’n ERM systeem helpt je om op de juiste momenten de juiste dingen te doen, op maat van iedere individuele werknemer. In plaats van elke medewerker een bonus van 250 EUR te geven, kan je beter voor elke werknemer een individuele beloning voorzien die helemaal aansluit bij zijn of haar interessesfeer. Zo kan je bijvoorbeeld medewerkers die voor een bepaalde club supporteren een voetbalticket geven en andere werknemers krijgen dan een toegangsticket voor een klassiek concert of voor een exclusieve vernissage of een ander event dat aanleunt bij hun interessesfeer. En dit allemaal op basis van de informatie die in het ERM-systeem zit.

 

“Payroll moet haar plaats in het HR-beleid opnieuw durven opeisen”

 

HR analytics en payroll

In tijden van Big data en Predictive analytics is de payrollafdeling dé plaats bij uitstek waar heel wat relevante HR data beschikbaar is. Door op een intelligente manier met deze informatie om te gaan, de juiste verbanden te trekken en tendenzen te detecteren, zullen HR beslissingen beter doordacht en onderbouwd genomen worden.

“De  Payroll Manager van de toekomst  investeert best in HR analytics”

 

GDPR rem op de toekomst van Payroll?

Om een correcte payroll te kunnen uitvoeren, heb je heel wat informatie nodig: het loon, het aantal ziektedagen, maar evenzeer bijkomende informatie die strikt genomen niet nodig is voor de loonadministratie: de namen van de kinderen van de werknemers om zo een sinterklaasgeschenk te kunnen geven bijvoorbeeld.

In het kader van GDPR kan je dit niet meer doen zonder expliciete toestemming van de werknemer. Hetzelfde geldt overigens voor alle informatie die je wil bijhouden in het kader van ERM: zonder toestemming mag je niet registreren voor welke voetbalclub je werknemer supportert.

 

“GDPR kan met andere woorden een rem zijn op de toekomst van payroll & payrollsystemen”

 

Is het strategisch wel interessant om met PAYROLLbuilders te starten op het moment dat heel wat bedrijven investeren in automatisering, in robots en artificial intelligence?

Natuurlijk!

De automatisering in payroll is al jarenlang bezig en daardoor hebben Payroll Officers meer tijd en ruimte om bezig te zijn met strategie en beleid én vooral om te focussen op de medewerker zelf:

Artificial intelligence kan bijvoorbeeld de Payroll Officer helpen om in te schatten welke werknemers welke vragen zouden kunnen hebben over hun loonbrief. Stel je voor dat de medewerker daags na de loonberekening ‘s morgens om 9 uur zelf gecontacteerd wordt omdat hij 50 EUR netto minder heeft dan vorige maand waarbij hij meteen de uitleg krijgt hoe dat komt, nog vooraleer hij dit zelf heeft vastgesteld en zich daar zorgen kon over beginnen maken.

Ook komt er door een verdere automatisering meer tijd en ruimte vrij om de data uit payroll te interpreteren en analyseren.

 

“De Payroll Officer van de toekomst zal kunnen voorspellen welke afdeling
volgende maand vermoedelijk met een hoog ziekteverzuim zal te kampen hebben”

 

Op 23 januari organiseert PAYROLLbuilders samen met HRbuilders een nieuwjaarstoast waar we vooruitblikken op #thefutureofpayroll tijdens een hapje en een drankje. Steven Claes, Global Head of Reward bij Swift, en Michael Custers, Global Strategy & Marketing Executive bij NGA Human Resources, brengen boeiende keynotes over dit thema. Heb je als payroll expert je persoonlijke uitnodiging niet ontvangen? Geef ons dan een seintje en we laten je weten hoe je kunt deelnemen.

Geschreven door

Robby De Caluwé

Co-founder en Chief Enabler

PAYROLLbuilders

© 2019 PAYROLLbuilders, Stropkaai 68, 9000 Gent

member of House of Talents
PAYROLLbuilders